XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů

XXXI. SJEZD ČESKÝCH A
SLOVENSKÝCH ALERGOLOGŮ 
A KLINICKÝCH IMUNOLOGŮ

XIV. KONGRES ČESKÝCH A
SLOVENSKÝCH IMUNOLOGŮ

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás jménem pořadatelů co nejsrdečněji pozvala na  XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XIV. Kongres českých
a slovenských imunologů, který se uskuteční
ve dnech 15. – 18.10.2014 v Ostravě.


Bližší informace najdete na nově spuštěných stránkách sjezdu, kde najdete on-line přihlášku.


Přihlášky k pasivní účasti do 26.9.2014:

- on-line na www.solen.cz, kde do poznámky můžete vložit požadavek na ubytování

- e-mailem na: registrace@solen.cz 

- nezapomeňte prosím uvést jméno, příjmení (včetně titulů), název vzdělávací akce a požadavek na ubytování


Přihlášky k aktivní účasti do 30.6.2014:

probíhá pouze emailem na adresu danyi@solen.cz.
Nedílnou součástí musí být kompletně vyplněná přihláška k aktivní účasti 
(viz příloha) a abstrakt ve formátu MS Word. 


Upozornění:
v rámci odborného programu připravuje organizační a programový výbor diskusní snídaňové bloky. Děkujeme za vyplnění krátké ankety, jejíž výsledky nám napoví, která témata jsou pro Vás
nejatraktivnější. Anketu naleznete zde.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Za celý organizační výbor a pořadatele sjezdu se na setkání s Vámi těší

 

Mgr. Hana Danyi

tel. +420 582 396 038

mob. +420 724 048 902

koordinátor kongresu