Biologická liečba v teórii a praxi VI

Miesto a
termín konania: Bratislava,  15. decembra 2022

Slovenská imunologická spoločnosť je spoluusporiadateľom
odbornej konferencie na tému Biologická liečba v teórii a praxi. Okrem
klasickej biologickej liečby bude tento ročník zameraný aj na problematiku
imunoterapie vírusovej infekcie SARS-CoV-2 na Slovensku. Vedecký program
konferencie bude obohatený aj o prednášky členov SIMS, ktorí sa priamo venovali
vývoju monoklonových protilátok neutralizujúcich SARS-CoV-2 vírus. Z tohto
jednodňového sympózia bude vydaný recenzovaný zborník s ISSN.