Programové zameranie nového vedenia Slovenskej imunologickej spoločnosti SAV