Biologická liečba v teórii a praxi II

Slovenská imunologická spoločnosť a Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied usporiada v Bratislave dňa 23.septembra 2015 konferenciu Biologická lečba v teórii a praxi.