Biologická liečba v teórii a praxi IV

SIMS usporiada štvrtý ročník jednodňového seminára "Biologická liečba v teórii a praxi IV" September 2017

Zbornik_abstraktov_BiologickaLiecba-IV.pdf