Biologická liečba v teórii a praxi I

Dňa 4. septembra 2014 sa uskutoční jednodňová konferencia BIOLOGICKÁ LIEČBA V TEÓRII A PRAXI, ktorú organizujú Slovenská imunologická spoločnosť a Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied.