Virtual Conference of Young Neuroimmunologists 2022

Miesto a
(orientačný) termín konania: Košice/Bratislava, 
október 2022

Konferencia bude poriadaná spolu so Slovenskou spoločnosťou
pre neurovedy a bude zameraná na neurodegeneračné ochorenia, 
zápal pri neurodegeneráciach a na traumatické ochorenia CNS. Odznejú prednášky týkajúce
sa mechanizmu účinku imunoterapie pri neurodegeneračných ochoreniach, týkajúce
sa štúdia mikrobiómu a jeho vplyvu na neurodegenerácie Alzheimerovho typu. Časť
prednášok bude venovaná 
imunopatologickým procesom, diagnostike a liečbe závažných ochorení CNS.
Konferencia bude určená hlavne pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD
študentov. Najlepšie prezentácie budú ocenené knižnými poukážkami. Z virtuálnej
konferencie bude vydaný recenzovaný zborník s ISSN.