Kontakt

Neuroimunologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 45
Slovenská republika
tel: +421 2 547 881 00
fax: +421 2 547 742 76


prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc. - predseda
eva.kontsekova@savba.sk
 
RNDr. Monika Žilková, PhD. - tajomník
monika.zilkova@savba.sk