Súťaž mladých imunológov 2021

Miesto a
termín konania: Bratislava, 15. decembra 2022


Cena sa udeľuje raz ročne mladým vedeckým pracovníkom
do 35 rokov, ktorí sú členmi SIMS, za prvoautorskú vedeckú publikáciu v
karentovanom vedeckom časopise. SIMS sa toto cestou snaží stimulovať najmä PhD
študentov a mladých vedcov z imunologického výskumu k vyššej publikačnej
aktivite. Termín na zaslanie publikácie (PDF) na sekretariát Slovenskej
imunologickej spoločnosti (Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,
84510, Bratislava alebo na mailovu adresu: eva.kontsekova@savba.sk; monika.zilkova@savba.sk
) je 30. novembra 2022.