Zloženie výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti pri SAV

prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc. - predseda
eva.kontsekova@savba.sk
 
Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. - podpredseda
stanislava.blazickova@truni.sk
 
RNDr. Monika Žilková, PhD. - tajomník
monika.zilkova@savba.sk
 
RNDr. Elena Tibenská, PhD. - hospodár
elena.tibenska@medirex.sk
 
Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. - člen
maria.bucova@fmed.uniba.sk
 
Doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. - člen   
peter.filipcik@savba.sk
 
prof. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. - člen
cizkova.dasa@gmail.com
 
Mgr. Vladimír Leksa, PhD. - člen
vladimir.leksa@savba.sk 

RNDr. Michal Prčina, PhD. -člen
prcina@axon-neuroscience.eu

                                                 
Členovia disciplinárnej a revíznej  komisie:

Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
ciznar@dfnsp.sk; Peter.Ciznar@nudch.eu

MUDr. Peter Kosoň, PhD.
peter.koson@gmail.com