BIOLOGICKÁ LIEČBA V TEÓRII A PRAXI VII

12.-13.12.2024 sa bude v Bratislave konať 7. ročník konferencie Biologická liečba v teórii a praxi.


V prípade záuijmu o akívnu účasť (prednášku), prosím kontaktujte nasledovné osoby:

prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc. eva.kontsekova@savba.sk

doc. RNDr. Peter Filipčík CSc. peter.filipcik@savba.sk

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. milan.buc@fmed.uniba.sk