Odkazy

Slovenské webové stránky

Stanovy

Programové zameranie nového vedenia Slovenskej imunologickej spoločnosti SAV

Programové zameranie
nového vedenia Slovenskej imunologickej spoločnosti SAV
_______________________________________________________________

História

História Slovenskej imunológie a SIMS

Medzi hlavné náplne činnosti SIMS patrí propagácia a podpora rozvoja imunológie, ako jedného z najprudšie sa rozvíjajúcich vedných odborov vo svetovom aj domácom kontexte. Imunológia na Slovensku nevznikla založením SIMS, ale jej počiatky siahajú do prvej polovice 20. storočia. Bolo by preto nespravodlivé, keby sme si ich aspoň v krátkosti nepripomenuli.

Vznik imunológie na Slovensku

O nás

SLOVENSKÁ IMUNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ (SIMS) je členom Európskej federácie imunologických spoločností – EFIS (European Federation of Immunological Societes) a Medzinárodnej únie imunologických spoločností – IUIS (International Union of Immunological Societes). SIMS bola založená na mimoriadnom valnom zhromaždení Československej imunologickej spoločnosti (ČSIS) v Bratislave 7. apríla 1993 a za jej predsedu bol zvolený prof. Miroslav Ferenčík. Vznikla rozdelením ČSIS na dve samostatné spoločnosti: Českú imunologickú spoločnosť (ČIS) a Slovenskú imunologickú spoločnosť (SIMS).

Kontakt

Neuroimunologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 45
Slovenská republika
tel: +421 2 547 881 00
fax: +421 2 547 742 76

Stránky

Subscribe to Slovenská imunologická spoločnosť RSS